toyota hybrid

  1. nguyenvietduc321654

    Đồ án: Các phương pháp bố trí trong động cơ Toyota Hybrid

    Động cơ Hybrid hay còn gọi là động cơ lai là sự kết hợp giữa động cơ điện và động cơ đốt trong nhằm mang lại các hiệu quả về tính kinh tế nhiên liệu và giảm thiểu phát thải môi trường. Động cơ Hybrid là sự kết hợp giữa 2 động cơ nên Cấu tạo động cơ Hybird sẽ có khác biệt cơ bản so với động cơ...
Bên trên