tính toán thiết kế

  1. V

    Xin đồ án tốt nghiệp THIẾT KẾ VÀ KIỂM BỀN VỎ XE KHÁCH

    Như tiêu đề e đang làm đồ án tốt nghiệp TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ KIỂM BỀN VỎ XE KHÁCH mà mông lung quá. Bác nào từng làm rồi hay có tài liệu cho e xin với. E cảm ơn các bác trước. Email e: haick57@gmail.com
Bên trên