tính toán phun nhiên liệu

  1. PhamBaLong

    tính toán lượng phun nhiên liệu trong động cơ xăng

    Chào mọi người, mọi người ở diễn đàn có ai có tài liệu về tính toán lượng nhiên liệu và thời điểm nhấc kim phun trong động cơ xăng không ạ. Cho em xin với ạ. Em cảm ơn mọi người ạ.
Bên trên