tiếng anh kỹ thuật

  1. vanthuan.oh

    CẨM NANG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ô TÔ (ĐẦY ĐỦ)

    Chào các bạn, Để học tốt kiến thức ô tô, thì chúng ta phải biết tiếng Anh cơ bản. Đặc biệt là những từ ngữ trong Tiếng Anh chuyên ngành ô tô. Biết Tiếng anh các bạn mới có thể sử dụng máy chẩn đoán, mới đọc được tài liệu nước ngoài. Các tài liệu mới hiện nay chủ yếu là từ nước ngoài. Các tài...
  2. VincentHa

    Chia sẻ tài liệu học tiếng anh Kỹ Thuật

    English material now is full on the internet!
Bên trên