thuế tiêu thụ đặc biệt

  1. Phóng Viên Ô Hát

    Chính phủ Indonesia hỗ trợ người dân cùng doanh nghiệp chuyển đổi sang ô tô điện

    Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita cho biết nước đặt mục tiêu sản xuất 600.000 ô tô điện và 2,45 triệu xe máy điện vào năm 2030. Qua đó, chính phủ Indonesia sẽ hỗ trợ người dân cùng doanh nghiệp chuyển đổi sang ô tô điện với mức thuế tiêu thụ đặc biệt hấp dẫn. Chính phủ...
Bên trên