thong so ky thua

  1. caibang9x

    Trang web tìm thông số động cơ cho SV làm đồ án

    Như tiêu đề, mình có tìm được trang web về thông số kỹ thuật của nhiều loại động cơ: => https://www.engine-specs.net/toyota/2az-fe.html (Tìm kiếm thấy Động cơ có Màu đỏ là có thông số)
Bên trên