thong bao khoa tai khoan

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Đọc để tránh bị xóa bài khóa tài khoản

    Thân chào toàn thể anh em đang lưu thông trên Ô HÁT ! Diễn đàn chúng ta đang trong giai đoạn "tái cấu trúc" lại theo như thông báo đã ban hành tại đây Vì vậy chúng ta sẽ tiến hành cac bài viết kiểu như dưới đây và sẽ xóa bài ngay từ ngày hôm nay đối vơi các kiểu bài viết : Thứ nhất : Tiêu đề...
Bên trên