thodongson

  1. T

    Liên Minh Auto Đà Lạt Cần Tuyển

    Do nhu cầu mở rộng kinh doanh SÀN GIAO DỊCH AUTO LIÊN MINH cần tuyển thêm các nhân sự: ✔️ KTV ĐỒNG/SƠN Số lượng: 02 nhân sự ✔️ KTV SỬA CHỮA CHUNG Số lượng: 02 nhân sự ✔️ KTV CHĂM SÓC XE, PHỤ TÙNG ĐỒ CHƠI XE HƠI Số lượng: 02 nhân sự ✔️ HỌC VIỆC Số lượng: 05 nhân sự ✔️ KẾ TOÁN: Số lượng...
Bên trên