themal-stat

  1. X

    Có nên bỏ van hằng nhiệt?

    VAN HẰNG NHIỆT (Thermal-Stat) Cái tên đã nói lên tất cả, nhiệm vụ của nó là hằng nhiệt, tức giữ ổn định nhiệt độ của động cơ ở một khoảng được tính chọn trước trong lúc thiết kế, tùy vào loại động cơ và công nghệ. Có một số nguyên lý hằng nhiệt động cơ, có thể dùng van điều khiển kết hợp cảm...
Bên trên