thay đổi giao diện oto-hui

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Thay đổi giao diện OTO-HUI lần thứ 4

    Kính chào toàn thể anh em O-H, Diễn đàn chúng ta vừa bước qua tuổi thứ 8 và cũng đã trải qua 3 lần thay đổi cấu trúc và giao diện. Mỗi lần thay áo mới là mỗi lần chúng ta có thêm sự tối ưu và nâng cấp 1 số chức năng mới. Việc thay đổi diễn đàn thường vì 4 lý do: Thứ nhất : Nâng cấp để đảm bảo...
Bên trên