thảo luận về bốt lái máy cày

  1. hjeu500

    Thảo luận về bốt lái máy cày

    em có 1 con Kubota L3408 hôm trc em có tháo bốt lái nó ra thay phốt bên trong, xong em lắp lại thì khi đánh vô lăng lái nó bị nặng hơn, đánh lái xong nó k tự trả tay lái về các cụ ạ.. em có hỏi mọi người thì có người nói do xả gió chưa hết, hoặc căn bánh chưa đều, em thấy lý do đấy nó k có...
Bên trên