thang máy tải ô tô

  1. H

    Thang máy tải ô tô - Công nghệ mới

    Hệ thống truyền động của thang máy tải xe hơi Bao gồm có những hệ thống truyền động sau. Loại truyền thống: đây thang có phòng máy, hệ thống hộp số đặt trên hố thang máy. Loại không hộp số: loại này không cần phòng máy Loại thủy lực: truyền động 1:1 hoặc 1:2 khi chiều cao hố thang bị giới hạn...
Bên trên