technical training

  1. vinauto

    Tài liệu đào tạo Hybrid Toyota tiếng Anh

    Đây là bộ tài liệu đào tạo kỹ thuật về hệ thống Hybrid của hãng Toyota. Kích thước file (*.rar): 6.43MB Anh em tải về tham khảo nhé. Tổng quan bộ tài liệu
Bên trên