tay ga novo2

  1. Tandat0966

    Xe novo2

    Xe của e đang sử dụng chạy Máy móc vừa làm máy xong Xăng ,nhớt bình thường Khi tắt máy để hơi lâu Là đề không chạy, đề nóng máy mới chạy Xin các bác chỉ dùm e là Nó bị hư gì và thay cái đó ở đâu, giá thị trường là Bao nhiêu
Bên trên