tăng công suất

  1. TrinhTan

    Phun nước vào động cơ - thủ thuật tăng công suất.

    Khi nghe tới phun nước (Injecting water) vào trong động cơ chắc chắn bác nào cũng cho rằng nó thật sự điền rồ. Tuy nhiên đây được dân ô tô nước ngoài gọi là mẹo điều chỉnh turbo làm tăng mã lực động cơ. Tăng công suất động cơ với NOS Độ công suất động cơ, có phải là phi kỹ thuật? Tỉ số nén, tỉ...
Bên trên