tăng áp bơm

  1. TheHung93

    Tìm hiểu các loại tăng áp Supercharger

    Trái tim của một chiếc xe chính là động cơ. Qua nhiều thời kỳ, động cơ liên tục được cải tiến và nâng cao hiệu suất. Để tăng công suất của động cơ có hai phương pháp: - Tăng dung tích xy-lanh động cơ -> kích thước động cơ sẽ lớn. - Cung cấp cho động cơ một lượng khí nạp nhiều hơn. Phương...
Bên trên