tải trọng xe

  1. duongcjto

    Tải trọng xe tải?

    Em có một thắc mắc là dựa trên cơ sở nào mà các hãng phân chia các xe ở mức tải nhẹ, tải trung, tải nặng. Em đọc trên báo thì thấy với hãng này xe này có thể xếp vào tải trung nhưng xe khác lại là tải nặng?
Bên trên