tài liệu vẽ kỹ thuật cơ khí

  1. C

    Tài liệu vẽ kỹ thuật cơ khí đại học bách khoa đà nẵng

    Tài liệu bao gồm các hình chiếu, mặt cắt 2D cùng với hình vẽ 3D giúp dễ dàng quan sát và tư duy. trong bộ tài liệu đã bao gồm tất cả các bản vẽ kết cấu và bản vẽ chi tiết áp dụng trong chương trình đào tạo môn vẽ kỹ thuật cơ khí, kèm theo slide hướng dẫn các đường vẽ rất chi tiết và dễ hiểu...
Bên trên