tài liệu sơn ô tô

  1. caibang9x

    Tài liệu đào tạo sơn ô tô của trường CĐGTVT TWIII

    Tài liệu đào tạo sơn ô tô của trường CĐGTVT TWIII Nội dung tài liệu đào tạo sơn ô tô: + Chương 1: Khái quát ngành sơn ô tô + Chương 2: An toàn lao động trong ngành sơn ô tô + Chương 3: Phương pháp chuẩn bị bề mặt + Chương 4: Phương pháp che chắn + Chương 5: Phương pháp sử dụng súng phun sơn +...
  2. sonnguyenauto

    Tài liệu kỹ thuật sơn sửa chữa ô tô

    Mình thấy nhiều anh em cần tài liệu về sơn sửa chữa ô tô. Bạn nào cần thì download về dùng nha. Tài liệu gồm có: Chương 1: Khái quát ngành sơn ô tô. Chương 2: An toàn lao động Chương 3: Phương pháp chuẩn bị bề bặt Chương 4: Phương pháp che chắn Chương 5: Phương pháp sử dụng súng phun sơn Chương...
Bên trên