tài liệu oto cập nhật

  1. K

    Tài liệu các hệ thống trên ô tô của Toyota mới nhất

    Đây là tài liệu tương đối đầy đủ, dễ hiểu khi download về để ở chế độ trình chiếu để dễ link đến phần cần đọc nhé download theo link sau: https://drive.google.com/file/d/1q7s8tBsLGLVBM0o5jkp3Elsa2SzcLWst/view?usp=sharing
Bên trên