tài liệu nước ngoài

  1. Gia_Cat_Luong

    Tổng hợp những tài liệu nước ngoài hay chuyên ngành ô tô

    Tổng hợp những tài liệu nước ngoài hay chuyên ngành ô tô Bài viết này chia sẻ một số tài liệu nước ngoài hay chuyên ngành ô tô được chia sẻ trên diễn đàn OTO-HUI. Sách hay : The Motor Car (Past, Present and Future) Automotive computer controlled system [O-H] Sách hay về mã lỗi chuẩn đoán ô...
Bên trên