tai khoan otohui

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Chào mừng thành viên thứ 1000 của diễn đàn O- H

    Kính các cụ ! Trong thời gian qua diễn đàn chúng ta đang bắt đầu tối ưu từng hoá từng hạng mục để chuẩn bị chuyển mình phát triển theo hướng "Chuyên nghiệp - Chuyên môn - chất lượng" với tiêu chí "Thành viên thật - Kết nối thật - Đồng hành, chia sẻ, cam kết" chính vì vậy Diễn đàn chúng ta đã...
Bên trên