sxv10

  1. Xe-Quan-Doi

    Dây Curoa Mitsuboshi Cam Cho Camry (SXV10/VCV10, 1991−1996)

    Dây curoa cam thương hiệu Mitsuboshi. Mã sản phẩm : 163S8M27 Mã OEM : 13568-09040 Loại xe áp dụng : tham khảo Toyota Camry : 09/1993-07/1994 SXV10L-CEPDKR DX, NAP, GEN, SED, LHD, 5SFE, ATM 09/1993-07/1994 SXV10L-CEPGKR XE, NAP, GEN, SED, LHD, 5SFE, ATM 08/1994-06/1996...
Bên trên