su phat trien cua o to

  1. dangle.9xyz

    [P2]: Những phát minh và sáng chế góp phần hình thành và phát triển ô tô

    NHỮNG PHÁT MINH VÀ SÁNG CHẾ GÓP PHẦN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ô TÔ Động cơ hơi nước và động cơ đốt trong - Kiến thức cơ bản môn “Introduction to Automotive Engineering” năm 1 ngành CNKT Ô tô - Ô tô đã thay đổi rất nhiều từ khi ra đời vào cuối thế kỷ 19. Nhiều phát minh và sáng chế đặc sắc đã góp...
Bên trên