số vòng quay trục cam

  1. P

    Số vòng quay đông cơ

    Mình vô tình xem trúng video này, nhưng không hiểu trên động cơ nào có khả năng quay như vậy,
Bên trên