so sánh si và ci

  1. KlayThompson

    Sự khác nhau giữa động cơ SI và động cơ CI

    Sự khác nhau giữa động cơ SI và động cơ CI SI & CI là động cơ gì? Điều khác biệt giữa 2 loại động cơ này là cách mà nhiên liệu bị đốt cháy. SI (Spark Ignition) và CI (Compression Ignition). Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 loại động cơ này. Các yếu tố khác nhau...
Bên trên