slides

  1. TrojanPoem

    Toyota cơ thể điện (free)

    Tải xuống ngay, miễn phí Kích thước: 4 MB
  2. TrojanPoem

    Complete hyundai training files (64 file - tập tin 64)

    Hồ sơ đào tạo của hyundai, tập tin 64. Nội dung rất bổ ích, đừng bỏ lỡ! Size: 429 MB Total: 64 file Content: CAN , LIN , and K-line: giao thức truyền thông được sử dụng giữa các bộ điều khiển (CAN), bộ cảm biến và bộ điều khiển (LIN) và để chẩn đoán (K-line) TPMS: Giải thích đầy đủ, cảm...
Bên trên