sinh viên oh

  1. KlayThompson

    Giao lưu bóng đá cùng Cộng đồng sinh viên OTO-HUI

    GIAO LƯU BÓNG ĐÁ CÙNG SINH VIÊN OTO-HUI Vào ngày 16/12/2018 vừa qua tại Tp.Hồ Chí Minh, nhóm Cộng đồng sinh viên ô tô Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ giao, lưu bóng đá đầu tiên giữa các sinh viên trong ngành ô tô, đánh dấu bước khởi đầu cho phong trào thể thao của sinh viên OH. Tạo điều kiện...
Bên trên