sh75

  1. H

    Sumi sh75-2 lịm tải sau khi bị mạt dàn nhông quay toa lọt qua thùng

    chào các bác. Con sumitomo sh75 -2 của em bị lịm tải sau khi bị mạt của dàn nhông quay toa phá sau khi vào thùng. Em đã xúc rửa và thay hết nhớt nhưng giờ xe có hiện tượng lịm tải. Và leo dốc bằng rùa thì càng lịm nặng. Trong khi chuyển qua thỏ lên đều thì lại ổn hơn. Nhờ các bác tư vấn. E sợ bị...
Bên trên