service manual tesla

  1. L

    Bộ tài liệu sửa chữa xe Tesla Model 3 từ 2017-2020 (Cả hệ thống mạch điện)

    Chào các cụ đây là tài liệu sửa chữa xe Tesla Model 3 từ 2017-2020 (Cả hệ thống mạch điện) Ngôn ngữ: Tiếng Anh Định dạng: Html (các bác nên dùng Firefox để mở nhé) Nội dung: - Tài liệu sửa chữa - Quy trình sửa chữa hệ thống thân xe - Hệ thống sơ đồ mạch điện ----- =>>>> Tham khảo bài viết này...
Bên trên