role

  1. M

    Em cần tìm con rơle đề...

    Em có con xe nâng 1.5t đang có vấn đề về con rơle này. Bác nào có báo e giá với. Mấy nay khi đề phải mất thêm mấy giây nữa. Thi thoảng có lúc còn không đề được. Gõ nhẹ con rơle cái thì lại được.
Bên trên