relay

  1. ntd990

    Ký hiệu trong hộp cầu chì

    Em đang nghiên cứu cái mạch cầu chì này của xe toyota. Mà không hiểu các ký hiệu lắm. Các bác giải thích ý ngĩa từng loại ký hiệu giúp em với. Em cảm ơn ạ.
Bên trên