qx50 vc-turbo kr20

  1. BTR-60PB

    Xin tài liệu (Catalogue) của động cơ VC-Turbo của Infiniti (KR20DDT))

    Bác nào có tài liệu (Catalogue) của động cơ này không share em với ! Hình như đã được ứng dụng trên xe QX50 2019 rồi thì phải !
Bên trên