quay vòng ô tô

  1. tuanvu1208

    Xin tài liệu phân bố tải trọng pháp tuyến khi xe quay vòng

    mình cần xin tài liệu liên quan đến sự phân bố tải trọng pháp tuyến khi xe quay vòng . ( tính toán sự thay đổi z' và z'' tác dụng lên mỗi bánh xe trong 1 cầu khi xe quay vòng)
Bên trên