quản lý

  1. DoDaMi

    Giao Hàng Nhanh tuyển Quản lý bảo trì

    Công ty CP Vận tải Giao Hàng Nhanh tuyển dụng Quản lý bảo trì - Làm việc tại Hà Đông, Hà Nội. Mô tả công việc: a/. Lập kế hoạch kiểm tra các thông số kỹ thuật, dấu hiệu hỏng hóc của xe. b/. Lập kế hoạch thực hiện bảo trì, bảo dưỡng xe tại kho bãi của CTy. c/. Tìm kiếm NCC các bộ phận, chi...
Bên trên