power

  1. T

    Mô men cản tiếng anh là gì ?

    Xin hỏi các cao thủ: Mô men cản tiếng anh là gì ? Em search trên google mà nó ra nhiều kết quả quá chẳng biết cái nào là chính xác. Nhờ các bác chỉ giáo !
Bên trên