porter2 máy bị giật

  1. K

    Cần giúp đỡ

    Các cụ thông thái về xe porter2 cho em hỏi với ạ. Xe em 2006 kim cơ. Xe đi trên đường lúc ở số 3,4,5 đang ga đều tầm 40 - 50km/h ngớt ga 1 cái là máy cứ bị giật giật như kiểu bị đói ga ấy, ngớt ga nhanh cũng bị mà ngớt ga từ từ cũng bị. Xong mớm ga nhẹ nhẹ lên cũng bị giật giật như thế là do lỗi...
Bên trên