phutung howo

  1. KhanhHowo

    Nhân Viên Kinh Doanh

    Công TY CPĐT KIM PHÚC www.tkp.vn Mô tả chi tiết công việc - Mở rộng thị trường - Tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao doanh số. - Công ty có chế độ lương thưởng xứng đáng cho những nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao. - Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi lúc phỏng vấn. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi...
Bên trên