phạt nguôi giao thông

  1. T

    Phạt nguội giao thông tại TPHCM

    Hiện nay Bộ Công An TPHCM đã thực hiện việc phạt nguội đối với các xe vi phạm trong TPHCM. Để kiểm tra xem xe mình có nằm trong danh sách vi phạm không hãy thử kiểm tra nhé http://phatnguoigiaothong.com/ chỉ cần vào trang web và gõ biển số xe là có thể kiểm tra xem xe có nằm trong danh sách vi...
Bên trên