phanh thủy khí

  1. R

    Xin tài liệu hệ thống phanh thủy khí

    Chào mọi người Em đang làm đồ án tốt nghiệp, em đang tìm tài liệu về hệ thống phanh thủy khí kết hợp. Mọi người nếu có hãy share cho em, em tìm không được, hoặc chỉ cho em tên tiếng Anh của hệ thống này để em tìm tài liệu tiếng Anh ạ. Em cảm ơn
Bên trên