phanh đỗ

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Phanh tay điện tử: điều gì tạo nên sự khác biệt?

    Mặc dù được sử dụng ít hơn các hệ thống khác trên xe, nhưng phanh tay cũng có vai trò rất quan trọng đối với người điều khiển cũng như bản thân chiếc xe. Phanh tay được thiết kế giúp xe không bị tuột dốc khi đỗ xe ở những sân bãi hoặc cung đường có độ dốc, không bằng phẳng. Việc sử dụng xe mà...
Bên trên