phần mềm nx

  1. TopSolutions

    Địa chỉ uy tín để mua bản quyền phần mềm NX Siemens

    Trải qua 170 năm phát triển (từ 1847) Siemens – NX được biết tới là một trong tam đại CAD/CAM (Dassault-CATIA,Simens – NX, PTC – Creo) với các tính năng thông minh ưu việt phục vụ cho nhu cầu thiết kế, sản xuất, giả lập và phát triển sản phẩm ngày càng tăng hiện nay. NX luôn là phần mềm chủ đạo...
Bên trên