phan mem autocad

  1. V

    AutoCAD 2017 [64 Bit] Full Cờ rắc + Keygen

    Yêu cầu hệ thống: Bộ vi xử lý Athlon 64 với công nghệ SSE2, AMD Opteron với công nghệ SSE2, Intel Xeon với hỗ trợ Intel EM64T và công nghệ SSE2, hoặc Pentium 4 với hỗ trợ Intel EM64T và công nghệ SSE2. RAM: 2 GB (khuyên dùng 4 GB). Ổ đĩa cứng trống: 6 GB để cài đặt phần mềm. Độ phân...
Bên trên