phân loại

  1. TrinhTan

    Phân loại động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu CNG

    Để giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong thì đã có rất nhiều nhiên liệu thay thế được nghiên cứu. Trong đó phải nhắc đến nhiên liệu CNG đang được áp dụng với xe buýt công cộng tại các thành phố lớn ở nước ta. Bài viết này sẽ giúp bác biết được những kiểu động cơ đốt trong sử...
  2. KiemXangDao

    Phân loại và phương thức hoạt động của hộp số xe ô tô

    Một chiếc ô tô là tổng thể gồm hàng ngàn chi tiết kết hợp với nhau. Tuy nhiên, một vài bộ phận trong cả ngàn chi tiết đó điều khiển hoạt động của xe, vì vậy chúng đóng một vai trò quan trọng hơn phần còn lại. Hộp số là một trong những bộ phận cực kỳ quan trọng của xe hơi. Thiếu nó, chiếc xe hơi...
Bên trên