p0877

  1. Thomay101

    Hộp số 6 cấp Mazda FW6A-EL: Mã lỗi P0842, P0847, P0872, P0877, P0780, P1738

    Hộp số 6 cấp Mazda FW6A-EL: Xuất hiện mã lỗi P0842, P0847, P0872, P0877, P0780, P1738 Tình trạng: Mazda với hộp số Sky Active FW6A-EL 6 cấp hiện đèn cảnh báo với các mã sự cố sau được lưu trong bộ nhớ TCM: P0842: Công tắc áp suất dầu # 1 (công tắc áp suất B) Bị kẹt/ Oil Pressure Switch #1...
Bên trên