otohui sv

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Hướng dẫn sinh viên tham gia vào diễn đàn O-H

    Chào các bạn sinh viên đang tham gia trên diễn đần O-H ! Trước hết chúng tôi xin ghi nhận sự cố gắng của bạn khi tham gia vào diễn đàn này, nơi được gọi là "Ngôi nhà của người làm kỹ thuật ô tô" và chính sự cố gắng này của bạn sẽ là nền tảng chắc chắn cho bạn trong tương lai khi kết thúc nhiệm...
Bên trên