otohui skills contest

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Thể lệ Hội thi tay nghề nội bộ OTO-HUI lần thứ 1 - OTO-HUI Skills Contest 2019

    Thay mặt BTC chúng tôi xin phép được công bố thể lệ dành cho hội thi tay nghề nội bộ OTO-HUI lần thứ nhất : OTO - HUI Skills Contest 2019 A. YÊU CẦU VỀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI Những người thợ, kỹ thuật viên đang làm ở Garage, Trạm dịch vụ, Xưởng sửa chữa, Workshop (không thuộc hãng xe nào cả) và đáp...
Bên trên