ô tô bay

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Ngành công nghiệp ô tô sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại 4.0

    Hiện nay, đi tới đâu chúng ta cũng thấy người ta bàn tán về Cách Mạng công nghiệp 4.0. Nhưng liệu rằng các bạn đã thực sự hiểu rõ về cuộc cách mạng 4.0 là gì và nó sẽ tác động như thế nào tới ngành công nghiệp ô tô hay chưa? Chúng ta cần chuẩn bị những gì để đón đầu trong cuộc cách mạng này. Hãy...
Bên trên