nhớt máy đào

  1. dailydaunhot

    Dầu thủy lực máy công trình Vector Hydraulic VG 68

    Nhiệm vụ chính của nhớt 10 là truyền tải năng lượng trong các hệ thống truyền tải cơ năng và năng lượng như Piston xy lanh… Nhớt 10 là tên gọi khác của dầu thủy lực, dân kỹ thuật hay gọi là nhớt 10. Nhớt 10 dùng cho hệ thống thủy lực có 3 cấp độ nhớt là 32, 46, 68. Trong quá trình hoạt...
Bên trên