nhiên liệu

  1. phuctocdai.cba

    Thương hiệu xe nào có mức tiêu hao nhiên liệu nhiều nhất thế giới?

    Theo một cuộc khảo sát vào năm 2020, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của một hãng xe rơi vào khoảng 10,73 lít/100 km. Vậy hãng xe nào có mức tiêu hao nhiên liệu nhiều nhất thế giới? Theo khảo sát được công bố ở Carbuzz, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của những mẫu xe mới vào khoảng 9,26...
  2. lucnguyen123789

    Nhiên nhiệu động cơ trong tương lai

    Bài báo cáo về nhiên nhiệu động cơ trong tương lai. thank all.
Bên trên